nowe2

PożaryPożary: 1

Miejscowe zagrożeniaMiejscowe zagrożenia: 2

 

 

 

Alarmy fałszyweAlarmy fałszywe: 1

A- A A+

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU KOMENDY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 23.03.2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Komendy Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej. Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Powiatową PSP w Dąbrowie Tarnowskiej będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

 Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery do Komendy:

Adres: ul. Żabieńska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska,

tel. 14 642 61 10, fax. 14 642 23 31

NIP: 871-15-40-203, REGON: 851665309

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem:

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów i komórek Komendy będzie możliwy w szczególnie uzasadnionych przypadkach,

- wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W przypadku konieczności wizyty w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej interesantów otwarte będzie wejście główne (od strony ul. Żabieńskiej).

 Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Komendzie. Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www. straz-dt.pl.