nowe2

PożaryPożary: 1

Miejscowe zagrożeniaMiejscowe zagrożenia: 2

 

 

 

Alarmy fałszyweAlarmy fałszywe: 1

A- A A+

IMG 20200217 105800W dniu 17 lutego br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się narada podsumowująca działalność Komendy w 2019 roku.

         Narada składała się z dwóch części. W pierwszej udział wzięli funkcjonariusze pełniący służbę w systemie codziennym oraz zmianowym przy udziale Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marka Bębenka. Na drugą część oprócz ww. przybył V-ce Starosta Dąbrowski oraz burmistrzowie i wójtowie gmin lub ich przedstawiciele. Otwarcia pierwszej części narady dokonał Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej st. bryg. Krzysztof Kolarczyk, który w swoim wystąpieniu przekazał główne zadania realizowane przez KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej w 2019 roku oraz przedstawił cele i kierunki działania na kolejny rok.

W drogiej części narady szczegółowe informacje z działalności komendy przekazane zostały uczestnikom spotkania przez naczelników i kierowników poszczególnych pionów w formie prezentacji multimedialnej.

           Prezentacje dotyczyły zagadnień organizacyjno – kadrowych, finansowych, operacyjno-szkoleniowych, prewencyjnych, kwatermistrzowsko – technicznych oraz funkcjonowania jednostki ratowniczo-gaśniczej. Przedstawiono również kierunki działań na rok bieżący.

Na spotkaniu oprócz Kierownictwa i funkcjonariuszy Komendy obecni byli:

Pan Krzysztof Bryk – V-ce Starosta Dąbrowski

Pan Marian Szajor – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Dąbrowskiego

Pan Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej

Pan Tomasz Bełzowski – Z-ca Burmistrza Szczucina

Pan Krzysztof Korzec – Wójt Gminy Mędrzechów

Pan Witold Morawiec – Wójt Gminy Olesno

Pan Kazimierz Olearczyk – Wójt Gminy Bolesław

Pan Zdzisław Kogut – sekretarz Gminy Gręboszów

Pan Marek Kopia – Sekretarz Gminy Radgoszcz

Pan Stanisław Początek – V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Po zakończeniu prezentacji głos zabrali V-ce Starosta Dąbrowski – Krzysztof Bryk oraz V-ce Prezes ZOP ZOSP RP – Stanisław Początek, którzy w kilku zdaniach podziękowali za zaproszenie oraz dobrą współpracę w celu zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu.

Ostatnim etapem narady było wystąpienie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marka Bębenka, który podziękował wszystkim, którzy aktywnie działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i wspierają ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu. Na koniec przedstawił cele do realizacji w roku bieżącym, wśród których jako najważniejszy wymienił dokończenie budowy strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z magazynem przeciwpowodziowym.