nowe2

PożaryPożary: 1

Miejscowe zagrożeniaMiejscowe zagrożenia: 2

 

 

 

Alarmy fałszyweAlarmy fałszywe: 1

A- A A+

Odwoanie02W dniu 30 września 2020 roku o godz. 11 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się uroczysty apel z okazji zdania i przyjęcia obowiązków Komendanta Powiatowego PSP.

W uroczystości udział wzięli: Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Piotr Filipek, Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Starosta Powiatu Dąbrowskiego Lesław Wieczorek wraz z V-ce Starostą Krzysztofem Brykiem oraz Przewodniczącą Rady Powiatu Martą Chrabąszcz, Komendant Powiatowy Policji nadkomisarz Jarosław Kmieć, Kapelan Małopolskich Strażaków bryg. Władysław Kulig, Powiatowy Kapelan Strażaków ks. Zygmunt Warzecha, Delegacja Komendantów Miejskich i Powiatowych Województwa Małopolskiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej dh Ryszard Pikul, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin powiatu dąbrowskiego, a także strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej.

Dodatkowo podczas apelu obecny był poczet sztandarowy Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej.

Apel rozpoczął się złożeniem meldunku Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP  st. bryg. Piotrowi Filipkowi przez d-cę uroczystości kpt. Sławomira Bratko.

Po przywitaniu wszystkich przybyłych osób przez Komendanta Powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej st. bryg. Krzysztofa Kolarczyka, odczytano decyzję o odwołaniu ze stanowiska dotychczasowego komendanta oraz decyzję o powierzeniu obowiązków Komendanta Powiatowego PSP obecnemu zastępcy kpt. Krzysztofowi Romańskiemu.

W dalszej części zgodnie z ceremoniałem nastąpiło pożegnanie ze sztandarem Komendanta Powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej st. bryg. Krzysztofa Kolarczyka, odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne oraz złożenie meldunku Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP o zdaniu obowiązków Komendanta Powiatowego PSP.

Po ceremonii zdania i przyjęcia obowiązków, głos zabrał st. bryg. Krzysztof Kolarczyk, który w kilku zdaniach podsumował swoje lata służby oraz podziękował przedstawicielom samorządów za współpracę. Na ręce Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Ryszarda Pikula złożył podziękowanie dla wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu dąbrowskiego za wspólne działania na rzecz szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej.

Następnie głos zabrał Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Piotr Filipek, który podziękował dotychczasowemu komendantowi za 31 lat służby, pogratulował osiągnięć oraz życzył sukcesów w nowym etapie życia.

Głos zabrali również zaproszeni goście Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Starosta Powiatu Dąbrowskiego Lesław Wieczorek, Burmistrz Szczucina Jan Sipior oraz przedstawiciel Komendantów PSP Województwa Małopolskiego st. bryg. Waldemar Kuźma Komendant Miejski PSP w Nowym Sączu. Podziękowali za dotychczasową współpracę odchodzącemu komendantowi oraz  życzyli pomyślności w realizacji życiowych zamierzeń. Pełniącemu obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej kpt. Krzysztofowi Romańskiemu życzyli sukcesów i wytrwałości w realizacji zadań służbowych.

Podczas apelu Małopolski Komendant Wojewódzki st. bryg. Piotr Filipek wraz z Kapelanem Małopolskich Strażaków bryg. Władysławem Kuligiem odznaczyli st. bryg. Krzysztofa Kolarczyka Złotym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Floriana.