nowe2

PożaryPożary: 1

Miejscowe zagrożeniaMiejscowe zagrożenia: 2

 

 

 

Alarmy fałszyweAlarmy fałszywe: 1

A- A A+

DSC 3034 001W dniu 20 sierpnia 2019r. w Muzeum Drogownictwa w Szczucinie odbyło się spotkanie wszystkich służb współpracujących podczas majowej powodzi. Celem spotkania było podsumowanie działań, omówienie występujących zagrożeń powodziowych oraz wypracowanie lepszych form działania celem poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu dąbrowskiego.

W spotkaniu udział wzięli między innymi, Posłowie na Sejm: Wiesław Krajewski i Michał Wojtkiewicz, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik wraz z dyrektorami poszczególnych wydziałów urzędu wojewódzkiego, p.o. Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Piotr Filipek, Starosta Powiatu Dąbrowskiego Lesław Wieczorek wraz z Wicestarostą Krzysztofem Brykiem, Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Krzysztof Kolarczyk, Komendant Policji mł. insp. Robert Dudek,  Burmistrzowie Miast i Wójtowie Gmin Powiatu Dąbrowskiego. Korzystając z okazji i pobytu w powiecie dąbrowskim wojewoda małopolski Piotr Ćwik wraz z posłem na sejm Wiesławem Krajewskim, starostą dąbrowskim Lesławem Wieczorkiem i p.o. zastępcą Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Piotrem Filipkiem zapoznali się z postępami budowy nowej strażnicy wraz z magazynem przeciwpowodziowym.